Zásielku je nutné pri preberaní skontrolovať či nie je poškodená. V prípade viditeľného poškodenia zásielku nepreberajte. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť ihneď po prevzatí zásielky e-mailom na adresu sperkovo(@)sperkovo.sk alebo telefonicky v pracovné dni v čase od 10:00 – 16:00 na čísle + 421 908 590 279. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou.

Ako postupvať pri reklamácii:

Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar a doklad o predaji zaslaní s tovarom. Zistené chyby je vašou povinnosťou oznámiť nám prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade že je výrobok chybný je potrebné zaslať tovar na našu adresu. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji a list s odôvodneným prečo tovar reklamujete.
Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade ak tovar spĺňal kvalitu v ktorej bol objednaný. Ak spotrebitel reklamuje vady výrobku má právo na úhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte slovenskou poštou ako doporučený list alebo balík. Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.

Vybavenia reklamácie:

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch od 10:00- 16:00 prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru zaslaného kupujúcim predávajúcemu.  Konanie končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O správnosti reklamácie rozhodne predávajúci do 7 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. Oprávnená reklamácia bude vybavená na náklady predávajúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar má známky používania
  • ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
  • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.